Διοικητική οργάνωση

Το Τμήμα Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω με προϊσταμένη την κα Γαζέπη Άννα ανήκει διοικητικά στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης την κυρία Αναστασάκου Ιφιγένεια. 

Η Βιβλιοθήκη είναι χωρισμένη σε τομείς που κάθε ένας επιτελεί και διαφορετική εργασία. Σκοπός αυτού του διαχωρισμού είναι η κατά το δυνατότερο καλύτερη οργανωτική λειτουργία της. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται μεγαλύτερος έλεγχος. Τομείς της Βιβλιοθήκης αποτελούν οι: τομέας επεξεργασίας υλικού, τομέας δανεισμού και πληροφόρησης, τομέας διοικητικής υποστήριξης, τομέας περιοδικών, τομέας προσκτήσεων.

Στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 1 απασχολείται προσωπικό το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη βέλτιστη λειτουργία του χώρου επί καθημερινής βάσης. Το  προσωπικό αυτό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ούτως ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων της Βιβλιοθήκης καθώς και όσες παρουσιάζονται εκτός προγραμματισμού. Επιπλέον οιοσδήποτε χρειάζεται βοήθεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να τη ζητήσει από μέλη του προσωπικού.