Βάσεις δεδομένων

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και βάσεις πλήρους κειμένου (π.χ.  SCOPUSScience Direct). Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του υλικού σε περίπτωση που υπάρχει συνδρομή του  Heal-Link. Στον τομέα των βιοϊατρικών επιστημών  και των επιστημών υγείας οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν και τη μηχανή αναζήτησης PubMed. Σε πολλά άρθρα υπάρχει διασύνδεση στο πλήρες κείμενο μέσω της PubMed Central και των ιστοτόπων των εκδοτών (σε περίπτωση που τα περιοδικά αποτελούν συνδρομή του Heal-Link).

Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή από όλους τους υπολογιστές που εντάσσονται στο ακαδημαϊκό δίκτυο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω της ενεργοποίησης της υπηρεσίας VPN χρησιμοποιώντας το username και το password του ακαδημαϊκού τους e-mail