Δημόσιος Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)

Στα πλαίσια του συνεργατικού μοντέλου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service),  λειτουργεί ο  Δημόσιος Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) στον οποίο εισάγονται οι βιβλιογραφικές και θεματικές πληροφορίες όλου του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης.

 

Μετά την υποβολή αναζήτησης, στα αριστερά των αποτελεσμάτων υπάρχει εικονίδιο για το είδος του υλικού (π.χ. Book ή Periodical).  Πατώντας στους τίτλους των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις αναλυτικότερες βιβλιογραφικές πληροφορίες και να ενημερώνονται για την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα των αντιτύπων. Προκειμένου να εντοπίσουν τα βιβλία στα ράφια θα σημειώνουν από τον κατάλογο τον ταξιθετικό αριθμό τους. Στα περιοδικά μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα τεύχη που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη.

 

Λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων από το παλιό σύστημα, ενδέχεται σε λίγες εγγραφές βιβλίων να μην υπάρχουν ακόμα πληροφορίες αντιτύπων. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.