Διαδανεισμός


Η Υπηρεσία Διαδανεισμού, παρέχει στους χρήστες της Βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να μπορούν να προμηθεύονται υλικό το οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή της.  

Δικαίωμα διαδανεισμού
Δικαίωμα διαδανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης που είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (φοιτητές, εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). 

Υλικό που μπορεί να ζητηθεί
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να παραγγείλουν βιβλία  από άλλες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για τον λόγο αυτό, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία, πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον Kατάλογο της Βιβλιοθήκης  (OPAC) και τις ηλεκτρονικές πηγές της για υλικό που τυχόν υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που το υλικό που θα αναζητήσουν δεν υπάρχει, το αναζητούν στο σύνολο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων & των Βιβλιοθηκών τους μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών . Στην συνέχεια,  συμπληρώνουν Αίτηση Διαδανεισμού και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά (definda@uniwa.gr) στην αρμόδια βιβλιοθηκονόμο (Δέσποινα Φυντάνογλου).  

Τρόπος και χρόνος παραλαβής του υλικού
Ο χρόνος παραλαβής του υλικού εξαρτάται από το είδος του υλικού και τον τρόπο αποστολής και κυμαίνεται από 2-30 ημέρες. Τα βιβλία επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη-προμηθευτή μέσα στην προθεσμία που αυτή έχει ορίσει. Συνήθως, ο χρόνος διαδανεισμού ενός βιβλίου διαρκεί μέχρι 21 ημέρες και οι χρήστες μπορούν να αιτούνται μέχρι τρία βιβλία κάθε φορά, εκτός αν η πολιτική διαδανεισμού της βιβλιοθήκης- προμηθευτή ορίζει διαφορετικά. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πολιτική, ο διαδανεισμός μπορεί να παραταθεί. Τα φωτοαντίγραφα δεν επιστρέφονται. Οι χρήστες μπορούν να παραλάβουν τα βιβλία είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυμεταφοράς, αναλαμβάνοντας στην τελευταία περίπτωση το κόστος μεταφοράς του διαδανειζόμενου υλικού.  

Κόστος της υπηρεσίας
Η Βιβλιοθήκη δε χρεώνει την υπηρεσία. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους χρήστες αφορούν είτε την μεταφορά υλικού είτε χρεώσεις των προμηθευτών (βιβλιοθηκών ή δικτύων). 

Υποχρεώσεις χρηστών
Οι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, να καλύπτουν το κόστος της υπηρεσίας, να συμπληρώνουν ορθώς και πλήρως τα βιβλιογραφικά στοιχεία των αιτημάτων τους και να τηρούν τους κανόνες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Οι όροι δανεισμού και χρήσης του υλικού καθορίζονται από τις προμηθεύτριες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που παραλήφθηκε στο προσωπικό της υπηρεσίας τις ώρες και μέρες λειτουργίας της.

Οι χρήστες των υπηρεσιών οφείλουν επίσης να χρησιμοποιούν το υλικό για μελέτη και έρευνα και γενικά όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993, Ν. 2819/1999, Ν.3049/2002 και Ν.3057/2002).

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την βιβλιοθηκονόμο: Δέσποινα Φυντάνογλου definda@uniwa.gr  (τηλέφωνο: 2105385133). 

Τέλος, για πληροφορίες για τις επιμέρους βιβλιοθήκες που εντάσσονται στο δίκτυο διαδανεισμού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πατήστε εδώ.