Προσωπικό

Στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απασχολείται προσωπικό το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη βέλτιστη λειτουργία του χώρου επί καθημερινής βάσης. Το προσωπικό αυτό είναι άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ούτως ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων της Βιβλιοθήκης καθώς και όσες παρουσιάζονται εκτός προγραμματισμού. Επιπλέον οιοσδήποτε χρειάζεται βοήθεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να τη ζητήσει από μέλη του προσωπικού. Εκείνο θα είναι πρόθυμο να ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις. Το προσωπικό χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη στάθμη της εκπαίδευσής του αλλά και την ειδικότητά του. Η πρώτη κατηγορία προσωπικού είναι οι επιστήμονες της πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονόμοι). Στην Βιβλιοθήκη απασχολούνται οι βιβλιοθηκονόμοι:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αθηναίου Ξανθίππη 

xanthi@uniwa.gr 210 53 85 136 
Αλμπάνη Σοφία 

salban@uniwa.gr  210 53 85 862
Βάθη Νεκταρία 

nvathi@uniwa.gr  210 53 85 729

Γαζέπη Άννα
(Προϊσταμένη)

agazepi@uniwa.gr  210 53 85 134 

Μοσχόβη Ευαγγελία

emoschovi@uniwa.gr 210 53 85 150
Μπάφα Χριστίνα 

cbaffa@uniwa.gr  210 53 85 710
Τσουκνάκης Αναστάσιος atsouknakis@uniwa.gr 210 53 85 711
Φυντάνογλου Δέσποινα

definda@uniwa.gr  210 53 85 133 

 

 

Η δεύτερη κατηγορία προσωπικού είναι το διοικητικό προσωπικό, το οποίο αποτελείται από :

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Καλαβάνος Αναστάσιος

akalavanos@uniwa.gr  210 53 85 722 

Κώστα Μαρία

mkosta@uniwa.gr  210 53 87 081

Ποιμενίδου Παναγιώτα

ppoimenidou@uniwa.gr 210 53 87 081