Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Ζέφυρος

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ζέφυρος

Αποτελούν δύο ξεχωριστές συμπράξεις των καταλόγων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε έναν ενιαίο κατάλογο. Ουσιαστικά πρόκειται για μηχανές αναζήτησης στις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει υλικό για το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και να μάθει στη Βιβλιοθήκη ποιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μπορεί να το βρει.