Συλλογές-Οργάνωση υλικού

Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει 100.000 τόμους βιβλίων (μεταξύ των οποίων και τα βιβλία του Ανοικτού Πανεπιστημίου) καθώς και 800 τίτλους έντυπων επιστημονικών περιοδικών για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών της. Είναι λογικό να χρησιμοποιούνται ορισμένοι κανόνες που αφορούν στην καταλογογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση αυτού του έντυπου υλικού.

 

Για την καταλογογράφηση ακολουθούνται τα πρότυπα ISBD και η 2η Έκδοση των Αγγλοαμερικανικών Κανόνων Καταλογογράφησης (AngloAmerican Cataloguing Rules, 2nd Edition). Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση και αποτελούν το δημόσιο κατάλογο (OPAC). Για την οργάνωση του δημοσίου καταλόγου ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα καταχώρησης, οργάνωσης και διάδοσης βιβλιογραφικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή (MARC 21).

 

Για την ταξινόμηση των βιβλίων σύμφωνα με το θέμα τους  χρησιμοποιείται η 23η έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification, 23rd Edition). Για τη θεματική ευρετηρίαση του υλικού χρησιμοποιούνται οι Ελληνικές Θεματικές Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα) και οι ξενόγλωσσες Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Library of Congress Subject Headings) με σκοπό τη δημιουργία δίγλωσσου καταλόγου θεματικών επικεφαλίδων. 

 

Σε κάθε όροφο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν οι εξής κατηγορίες βιβλίων με βάση τον ταξινομικό τους αριθμό Dewey:
Ισόγειο: 000-514.9
1ος όροφος: 515-620.9 και 660-999
2ος όροφος: 621-659 
Στο 2ο όροφο υπάρχουν επίσης τα έντυπα επιστημονικά περιοδικά της Βιβλιοθήκης.