Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος χρήσης στο JOVE (Journal of Visualized Experiments) και σε όλες τις συλλογές JoVE Science Education.    Τώρα, εν μέσω των νέων απαιτήσεων διδασκαλίας που καλούνται να υλοποιήσουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, η  JoVE προσφέρει δωρεάν μέχρι 15 Ιουνίου 2020, όλο το video-περιεχόμενο Science Education...

Το αποθετήριο «ΚΑΛΛΙΠΟΣ» είναι μία δράση του Σ.Ε.Α.Β. που διαθέτει με ελεύθερη πρόσβαση ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα. Τα συγγράμματα είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος», είτε έχουν...

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστές εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου στις ηλεκτρονικές πηγές όλων των εκδοτών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), μέσω της εγκατάστασης του VPN με χρήση του username...

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση ΚΥΑ αριθμ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10-03-2020), καθώς και την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου αναστέλλεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης για το κοινό από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Τρίτη 24 Μαρτίου. Συγκεκριμένα:  Αναστέλλονται οι επιστροφές βιβλίων. Ως εκ...

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ο ΣΕΑΒ προσχώρησε στην πρωτοβουλία του Open Library of Humanities (OLH), η οποία αφορά σε μια μεγάλη πλατφόρμα περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Βασική παράμετρος της πλατφόρμας είναι ότι δεν επιβάλλονται χρεώσεις για τη δημοσίευση και άρα...

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστές εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου στις ηλεκτρονικές πηγές όλων των εκδοτών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), μέσω της εγκατάστασης του VPN με χρήση του username...

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων SCOPUS (https://www.scopus.com), η οποία είχε διακοπεί  το τελευταίο διάστημα λόγω του νέου συστήματος ταυτοποίησης που χρησιμοποιεί ο εκδότης Elsevier, έχει αποκατασταθεί. Είναι εφικτή η σύνδεση από τους υπολογιστές του δικτύου του Πανεπιστημίου και η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ο ΣΕΑΒ υπέγραψε τριετή σύμβαση, για την περίοδο 2019-2021, με τον εκδοτικό οίκο Royal Society of Chemistry. Η σύμβαση αποτελεί το προϊόν της πρώτης συμφωνίας μετασχηματισμού (transformative agreement), τύπου "Read & Publish", με δικαίωμα πρόσβασης...

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής βιβλίων στη Βιβλιοθήκη για ορκωμοσία απαιτείται να γνωρίζετε τον ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ μετά την συγχώνευση (δεν είναι 5ψήφιος). Για να τον βρείτε, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΥ....