Ανακοινώσεις

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ΚΥΑ που δημοσιεύονται στα Φ.Ε.Κ.: τ. Β΄/1699 5-5-2020, τ. Β΄/1293 10-4-2020, τ. Β΄/956 21-03-2020, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 31 Μαΐου . Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο...

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από επικοινωνία του Σ.Ε.Α.Β. με τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press, τα μέλη του Σ.Ε.Α.Β. έχουν πρόσβαση στο υλικό που διαθέτει ο εκδότης προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της επιστημονικής κοινότητας για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου του COVID-19. Συγκεκριμένα, ο Cambridge University...

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επί 20 συναπτά έτη παρέχει πρόσβαση σε ξενόγλωσσο ηλεκτρονικό περιεχόμενο (ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων) διεθνών, αναγνωρισμένων επιστημονικών εκδοτών. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής...

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ.: B΄/1293 10-04-2020, Β΄/956 21-03-2020, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό έως τις 10 Μαΐου 2020. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail της Βιβλιοθήκης: library1@uniwa.gr...

Σας ενημερώνουμε ότι ο εκδότης ΙΕΕΕ στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Σ.Ε.Α.Β. προσφέρει προσωρινή δωρεάν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μαθήματα  έως τις 30/06/20 μέσω του συνδέσμου: https://ieeexplore.ieee.org/courses/home . Οι γενικότερες κατηγορίες που καλύπτουν τα μαθήματα είναι οι παρακάτω: Αεροδιαστημική, Τεχνητή νοημοσύνη, Βιολογική μηχανική, Blockchain, Εξέλιξη...

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος χρήσης στο JOVE (Journal of Visualized Experiments) και σε όλες τις συλλογές JoVE Science Education.    Τώρα, εν μέσω των νέων απαιτήσεων διδασκαλίας που καλούνται να υλοποιήσουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, η  JoVE προσφέρει δωρεάν μέχρι 15 Ιουνίου 2020, όλο το video-περιεχόμενο Science Education...

Το αποθετήριο «ΚΑΛΛΙΠΟΣ» είναι μία δράση του Σ.Ε.Α.Β. που διαθέτει με ελεύθερη πρόσβαση ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα. Τα συγγράμματα είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος», είτε έχουν...

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστές εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου στις ηλεκτρονικές πηγές όλων των εκδοτών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), μέσω της εγκατάστασης του VPN με χρήση του username...

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση ΚΥΑ αριθμ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10-03-2020), καθώς και την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου αναστέλλεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης για το κοινό από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Τρίτη 24 Μαρτίου. Συγκεκριμένα:  Αναστέλλονται οι επιστροφές βιβλίων. Ως εκ...

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την...