Κανονισμός

Ακολούθως βρίσκεται συνοπτικά ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Όλοι οι χρήστες της, είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται και να υιοθετούν αυτόν τον κανονισμό δείχνοντας πως σέβονται τη Βιβλιοθήκη αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Υπενθυμίζουμε πως χρήστες του χώρου της Βιβλιοθήκης αποτελούν όλοι ανεξαιρέτως (καθηγητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και εξωτερικοί χρήστες) εκτός και αν η ίδια η Βιβλιοθήκη τους έχει αποκλείσει από αυτό το δικαίωμα εξαιτίας μη αποδοχής του εν λόγω κανονισμού.

– Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να υπογράφουν τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ως ένδειξη ότι τον αποδέχονται

– Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν απόλυτη ησυχία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους για όσο χρόνο παραμένουν στη Βιβλιοθήκη. Πρέπει να σέβονται τον χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, το οποίο να τους διευκολύνει στη μελέτη και στην εργασία τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο βιβλιοθηκονόμος έχει το δικαίωμα να τους απομακρύνει από το χώρο της Βιβλιοθήκης και να τους στερήσει το δικαίωμα χρήσης της.

–  Δεν επιτρέπεται η κακομεταχείριση και οι σημειώσεις πάνω στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.

–  Χρήστες που αποχωρούν από τη Βιβλιοθήκη έχοντας μαζί τους σημειώσεις ή βιβλία οφείλουν να τα παρουσιάζουν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.

– Εάν διαπιστωθεί κλοπή υλικού η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να στερήσει μόνιμα τις υπηρεσίες της στο συγκεκριμένο χρήστη.

– Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πλήρη αποδοχή του κανονισμού και για τη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή να συμμορφωθείτε με αυτόν.