Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (MITOS)

Ο MITOS αποτελεί τον ενιαίο κατάλογο των 26 βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο συνεργατικό μοντέλο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service). Oι τρόποι αναζήτησης και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι ακριβώς τα ίδια με τον τοπικό μας κατάλογο (OPAC). Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ταυτόχρονη αναζήτηση στις συλλογές όλων των βιβλιοθηκών-μελών ή αναζήτηση σε μία συγκεκριμένη βιβλιοθήκη.