Εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διεξάγονται από τη Βιβλιοθήκη ξεναγήσεις και σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), με στόχο την εξοικείωσή τους με τους χώρους, τις συλλογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Επίσης πραγματοποιούνται συχνές ξεναγήσεις σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων και άλλους εξωτερικούς επισκέπτες.

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των ξεναγήσεων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με τη βιβλιοθηκονόμο: Χριστίνα Μπάφα, cbaffa@uniwa.gr  (τηλέφωνο: 2105385710).