Ηλεκτρονικά περιοδικά-Ηλεκτρονικά βιβλία (HEAL-LINK)

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χιλιάδων ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) με διεθνείς εκδότες. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις και μέσω της Ενιαίας Μηχανής Αναζήτησης του HEAL-Link.
 
Η πρόσβαση επιτρέπεται σε όλους τους υπολογιστές που εντάσσονται στο ακαδημαϊκό δίκτυο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι χρήστες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω της ενεργοποίησης της υπηρεσίας VPN χρησιμοποιώντας το username και το password του ακαδημαϊκού τους e-mail
 

Σημειώνεται επίσης ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του HEAL Link.