Σύνδεση στις ΒΔ Scopus και Science Direct

Σύνδεση στις ΒΔ Scopus και Science Direct

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ότι, εκτός από τη σύνδεση μέσω VPN, μπορούν να συνδέονται εναλλακτικά στις βάσεις δεδομένων Scopus και Science Direct από υπολογιστές εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου μέσω ιδρυματικού login ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. Login ή Sign in στην αρχική οθόνη.

2. Επιλέγετε Other Institution login.

3. Στο μενού Select your region or group επιλέγετε το ελληνικό δίκτυο GRNET AAI Federation (Greece).

4. Επιλέγετε από τη λίστα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

5. Για να συνδεθείτε ορίζετε το Username και το Password  του ακαδημαϊκού σας e-mail.

Από τους υπολογιστές του δικτύου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπάρχει απευθείας σύνδεση και δεν απαιτείται login.