Πρόσβαση στα e-books των εκδόσεων Wiley

Πρόσβαση στα e-books των εκδόσεων Wiley

Ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή μας κοινότητα ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για το έτος 2018, προχώρησε σε συμφωνία με τον εκδότη Wiley για πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά του βιβλία (περισσότεροι από 20.000 τίτλοι) που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (Wiley Online Library).

Σημειώνουμε ότι για την απομακρυσμένη πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα περιεχόμενα της συγκεκριμένης πλατφόρμας, όπως και στις υπόλοιπες συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, απαιτείται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας VPN.