Παράταση αναστολής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό

Παράταση αναστολής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ΚΥΑ που δημοσιεύονται στα Φ.Ε.Κ.: τ. Β΄/1699 5-5-2020, τ. Β΄/1293 10-4-2020, τ. Β΄/956 21-03-2020, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 31 Μαΐου . Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail της Βιβλιοθήκης: library1@uniwa.gr