Νέος αριθμός μητρώου για έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής βιβλίων

Νέος αριθμός μητρώου για έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής βιβλίων στη Βιβλιοθήκη για ορκωμοσία απαιτείται να γνωρίζετε τον ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ μετά την συγχώνευση (δεν είναι 5ψήφιος). Για να τον βρείτε, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΥ.