ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εορτών από τις 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

Καλές Εορτές.