Αποθετήριο ελληνικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «ΚΑΛΛΙΠΟΣ»

Αποθετήριο ελληνικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «ΚΑΛΛΙΠΟΣ»

Το αποθετήριο «ΚΑΛΛΙΠΟΣ» είναι μία δράση του Σ.Ε.Α.Β. που διαθέτει με ελεύθερη πρόσβαση ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα. Τα συγγράμματα είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος», είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου.

Το υλικό είναι οργανωμένο στις εξής 5 Θεματικές περιοχές: