Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστές εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου στις ηλεκτρονικές πηγές όλων των εκδοτών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), μέσω της εγκατάστασης του VPN με χρήση του username και password του ακαδημαϊκού e-mail. 

Για την εγκατάσταση ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες του Τμήματος Υποστήριξης Δικτύων: https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=vpn_service