Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του Heal-Link – Ενέργειες εκδοτών λόγω του COVID-19

Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του Heal-Link – Ενέργειες εκδοτών λόγω του COVID-19

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από υπολογιστές εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου στις ηλεκτρονικές πηγές όλων των εκδοτών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), μέσω της εγκατάστασης του VPN με χρήση του username και password του ακαδημαϊκού e-mail. 

Για την εγκατάσταση ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες του Τμήματος Υποστήριξης Δικτύων: https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=vpn_service 

Σημειώνουμε ότι οι εκδότες προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της επιστημονικής κοινότητας και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του COVID-19 έχουν προβεί σε μια σειρά από ενέργειες (π.χ. διάθεση πηγών για τον COVID-19, προσωρινή δωρεάν διάθεση περιεχομένου) τις οποίες ο Σ.Ε.Α.Β. έχει συγκεντρώσει στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.heal-link.gr/covid-19/