Αποκατάσταση πρόσβασης στη βάση δεδομένων SCOPUS

Αποκατάσταση πρόσβασης στη βάση δεδομένων SCOPUS

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων SCOPUS (https://www.scopus.com), η οποία είχε διακοπεί  το τελευταίο διάστημα λόγω του νέου συστήματος ταυτοποίησης που χρησιμοποιεί ο εκδότης Elsevier, έχει αποκατασταθεί. Είναι εφικτή η σύνδεση από τους υπολογιστές του δικτύου του Πανεπιστημίου και η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας VPN.

Δεν είναι ακόμα εφικτή η απομακρυσμένη πρόσβαση για αυτούς που επιθυμούν να συνδέονται χωρίς VPN αλλά μέσω ιδρυματικού Login (Βήματα: Login, Other institution Login, GRnet, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Η λίστα με τα Ιδρύματα και τo Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν εμφανίζονται. Ο εκδότης έχει ενημερωθεί, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και έχουν δρομολογηθεί εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

.