Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό έως τις 10 Μαΐου 2020

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό έως τις 10 Μαΐου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ.: B΄/1293 10-04-2020, Β΄/956 21-03-2020, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό έως τις 10 Μαΐου 2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail της Βιβλιοθήκης: library1@uniwa.gr