Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό έως τις 10 Aπριλίου 2020

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό έως τις 10 Aπριλίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση ΚΥΑ αριθμ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783/10-03-2020), καθώς και την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου αναστέλλεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης για το κοινό από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως την Τρίτη 24 Μαρτίου. Συγκεκριμένα: 

  • Αναστέλλονται οι επιστροφές βιβλίων. Ως εκ τούτου αγνοείστε τυχόν αυτοματοποιημένα μηνύματα που αφορούν καθυστέρηση επιστροφής βιβλίων.  
  • Δε θα διεκπεραιώνονται αιτήματα δανεισμού και διαδανεισμού. 
  • Σχετικά με τις βεβαιώσεις περί μη οφειλής βιβλίων δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη. Συγκεντρωτικές λίστες των προς ορκωμοσία φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) θα αποστέλλονται απευθείας προς τις Γραμματείες,  κατόπιν ελέγχου από την υπηρεσία μας. Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων θα επικοινωνούμε μαζί σας για τη διευθέτηση κάθε θέματος.  
  • Για επιστροφές βιβλίων του ΕΥΔΟΞΟΥ είμαστε σε επικοινωνία με τον ΕΥΔΟΞΟ και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. 
  • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail της Βιβλιοθήκης library1@uniwa.gr  

 

Για κάθε πιθανή εξέλιξη μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας:  http://library1.uniwa.gr/

 Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης για το κοινό αναστέλλεται από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.