Παραγγελία αντιγράφων άρθρων επιστημονικών περιοδικών

Η Βιβλιοθήκη, ως μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, έχει τη δυνατότητα παραγγελίας από άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες αντιγράφων συγκεκριμένων άρθρων από επιστημονικά περιοδικά που δε διαθέτει στη συλλογή της. Στα πλαίσια λειτουργίας του Δικτύου η Βιβλιοθήκη  λειτουργεί επίσης ως προμηθευτής εξυπηρετώντας παραγγελίες άλλων βιβλιοθηκών-μελών.

Για παραγγελίες επιστημονικών άρθρων από άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες μέσω  του Δικτύου του Ε.Κ.Τ., οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη βιβλιοθηκονόμο: Αναστασία Κωστοπούλου, akostop@uniwa.gr  (τηλέφωνο: 2105385150).