Ωράριο λειτουργίας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 1

Δευτέρα έως Πέμπτη

9:00-19:00
Παρασκευή 

9:00-15:30